Informovanosť rodičov o správnej manipulácii s dieťaťom a o postupnosti psychomotorického vývoja

Dobrý deň,

som študentkou II. stupňa odboru fyzioterapia na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Týmto by som chcela poprosiť všetkých rodičov (otcov i matky) o vyplnenie krátkeho dotazníka k mojej diplomovej práci na tému „Informovanosť rodičov o správnej manipulácii s dieťaťom a o postupnosti psychomotorického vývoja“. Dotazník je anonymný a je určený pre všetkých rodičov - otcov i matky, bez ohľadu na vek dieťaťa/detí. Vopred Vám ďakujem za ochotu a za Váš čas venovaný vyplneniu tohto dotazníka. 

Spustiť dotazník