Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník ověření zájmu - oplocený výběh pro psy - cvičiště pro psy

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

vážení majitelé psů, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Oplocený výběh pro psy - byl vytypován vhodný prostor, který se nachází na části plochy bývalého škvárového hřiště, kde je možnost příjezdu osobními auty a možnost parkování. Oplocený výběh by byl postupně vybaven dřevěnými překážkami, lavičkami atd. a jeho provoz by se řídil provozním řádem, z něhož vybíráme nejdůležitější body: Vstup na vlastní nebezpečí, osoba doprovázející psa by byla povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem, v prostoru se psi mohou pohybovat volně bez vodítka a bez náhubku, v případě většího počtu psů ve výběhu je doporučeno použití náhubků, v prostoru je nutné dodržovat čistotu a pořádek atd.

Děkujeme za Vaše odpovědi v termínu do 15.11.2017.

Starostka obce Blažena Galiová

Máte zájem o vybudování oploceného výběhu - cvičiště pro psy v místě bývalého škvárového hřiště ?
Povinná odpověď

Pokud odpovíte ANO, napište, jak pravděpodobně často budete výběh navštěvovat

Jsem ochoten uhradit poplatek za užívání výběhu ve výši:
Povinná odpověď