.

Pytania do wywiadów z menedżerami biur podróży

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Konflikty relacji
1

Jakie konflikty strukturalne są najczęstsze w Pana/Pani biurze podróży?

2

Jakie problemy wynikają z niejasnego podziału ról i obowiązków w Pana/Pani zespole?

3

Jakie działania podejmuje Pana/Pani biuro podróży, aby rozwiązywać konflikty strukturalne

Konflikty relacji
4

Jakie są główne konflikty interesów z dostawcami usług noclegowych?

5

Czy często dochodzi do sytuacji, w których oczekiwania finansowe dostawców usług noclegowych są sprzeczne z interesami Pana/Pani biura podróży?

6

Jakie kwestie związane z polityką cenową najczęściej prowadzą do konfliktów?

Konflikty relacji
7

Czy zdarzały się konflikty wartości z innymi biurami podróży lub klientami?

8

Jakie różnice w podejściu do obsługi klienta najczęściej prowadzą do konfliktów wartości?

9

Jakie różnice kulturowe między Pana/Pani biurem podróży a klientami najczęściej prowadzą do konfliktów?

Konflikty relacji
10

Jak radzi sobie Pana/Pani biuro podróży z konfliktami danych z OTA?

11

Jakie informacje są najczęściej źródłem nieporozumień między Pana/Pani biurem podróży a OTA?

12

Jakie problemy wynikają z nieaktualnych lub błędnych danych przekazywanych przez OTA?

Konflikty relacji
13

Jakie konflikty relacyjne pojawiają się najczęściej w Pana/Pani zespole?

14

Jakie działania podejmuje Pana/Pani w celu rozwiązania konfliktów relacyjnych w zespole?

15

Jakie techniki komunikacyjne najczęściej stosuje Pana/Pani biuro podróży, aby zapobiegać konfliktom w relacjach zawodowych?