.

Professionals opinion MQ-scan

Beste professional, bedankt voor de 5 minuten van uw tijd om deze enquête in te vullen. 

Beveiligd
MQ-scan
1

Naam van uw beroepstitel

2

Naam van uw organisatie

MQ-scan
3

Hoe lang bent u al werkzaam als professional in het bewegingsonderwijs?

Kies één of meer antwoorden
4

Wat voor les geeft u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
MQ-scan
5

Hoe belangrijk vindt u het om de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren? (schaal van 1 tot 5)

Kies één antwoord.
6

Bent u bekend met de Motorische Quotiënt (MQ)-scan als meetinstrument voor motorische vaardigheden?

Kies één antwoord.
7

Zou u aan de hand van de resultaten van de MQ-scan meteen weten wat voor adviezen u kunt geven?

Optionele vraag
8

Zou u de resultaten van de MQ-scan om willen zetten naar adviezen voor leerlingen met een onder gemiddelde MQ-score?

Kies één of meer antwoorden
9

Na het uitvoeren van de MQ-scan, heb je andere activiteiten in je lessen toegevoegd die er normaal misschien niet in voor zouden komen?

Optionele vraag
MQ-scan
10

Heeft u ooit kinderen begeleid met onder gemiddelde scores op de MQ-scan?

Kies één antwoord.
11

Zo ja, wat waren volgens u de belangrijkste uitdagingen waarmee deze kinderen werden geconfronteerd op het gebied van motorische vaardigheden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden. Optionele vraag.
12

Welke adviezen zou u geven aan professionals die kinderen begeleiden met onder gemiddelde MQ-scan scores? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden.
13

Hoe kunt u als professional ondersteund worden bij het aanpakken van motorische uitdagingen bij kinderen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
14

Ziet u mogelijkheden voor samenwerking met andere professionals, zoals fysiotherapeuten of sportcoaches, om de motorische ontwikkeling van kinderen te verbeteren?

Kies één antwoord.
MQ-scan
15

Welke verbeteringen zou u graag zien in het bewegingsonderwijs om de motorische vaardigheden van kinderen te bevorderen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden