Migrace do České republiky od roku 1993 / Migration to the Czech Republic since 1993

Vážení respondenti, 


obracím se na vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku, který bude nadále sloužit jako podklad k mé diplomové práci. Téma mé diplomové práce je "Migrace do České republiky od roku 1993".


Dotazník je anonymní a neměl by vám zabrat více jak 5 minut. Budu vám velice vděčná za váš čas a za vyplnění mého dotazníku. 


Nela Kallmünzerová


------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear respondents,


I am reaching out to you with a request to fill out my questionnaire, which will serve as a basis for my thesis. The topic of my thesis is "Migration to the Czech Republic since 1993."


The questionnaire is anonymous and should not take more than 5 minutes of your time. I would greatly appreciate your time and participation in completing my survey.


Nela Kallmünzerová

Spustit dotazník teď