.

Role ergoterapeuta v rehabilitaci pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Vážení respondenti, 

tímto bych Vás chtěla požádat o spolupráci na mojí Bakalářské prací a to prostřednictvím vyplnění následujícího dotazníku. Studuji na fakultě Zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni obor Ergoterapie v České republice. Tento dotazník je určen pro ergoterapeuty, kteří pracují v zařízení, kde jsou hospitalizováni pacienti po TEP kyčle. Cílem tohoto dotazníku je zjistit jaká je náplň ergoterapeutických intervencí u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. 

Dotazník se vyplňuje prostřednictvím webové stránky survio.com. Předpokládaná doba vyplnění dotazníku je cca do 30 minut a vyplnění tohoto dotazníku je zcela anonymní a dobrovolné. Výsledky budou využity jako výzkumný materiál do praktické části mé Bakalářské práce. Dotazník obsahuje 32 otázek formou kroužkovací a 1 otázka vypisovací.

Děkuji za Vaši ochotu a čas vyplnit tento dotazník. 

Pavlína Mourková 

Zabezpečeno
1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik je Vám let?

Vyberte jednu odpověď
3

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaké je Vaše vzdělání v oboru ergoterapie?

Vyberte jednu odpověď
5

Z následující nabídky prosím vyberte, v jakém kraji pracujete:

Vyberte jednu odpověď
6

Uveďte prosím jaká je Vaše ergoterapeutická praxe

Vyberte jednu odpověď
7

Uveďte prosím v jakém typu zařízení pracujete

Vyberte jednu odpověď
8

Uveďte prosím v jakém zdravotnickém zařízení pracujete:

Vyberte jednu odpověď
9

Uveďte prosím v jakém sociálním zařízení pracujete:

Vyberte jednu odpověď
10

Jaký typ ergoterapeutické péče nejčastěji poskytujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Setkáváte se na Vašem pracovišti s pacienty po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu?

Vyberte jednu odpověď
12

Probíhá na Vašem pracovišti u pacientů po implantaci TEP kyčle ergoterapeutická intervence?

Vyberte jednu odpověď
13

Jaká je náplň Vaší ergoterapeutické intervence s pacienty po implantaci totální endoprotézy?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Jaké oblasti ADL se s pacienty po TEP kyčle věnujete:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Jaké pomůcky pacientům po TEP kyčle nejčastěji doporučujete:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Řešíte s pacienty sexuální život po implantaci TEP kyčelního kloubu?

Vyberte jednu odpověď
17

Jakou formou provádíte instruktáž o vhodných a nevhodných sexuálních polohách po TEP kyčle?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
18

Provádíte u pacienta po TEP komplexní ergoterapeutické vyšetření?

Vyberte jednu odpověď
19

Jaké využíváte testy k hodnocení soběstačnosti po TEP kyčle?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
20

Provádíte kromě vyšetření soběstačnosti i jiná vyšetření? (např. vyšetření kognitivních funkcí, goniometrie...)

Vyberte jednu odpověď
21

Jaká další vyšetření děláte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
22

Využíváte u pacientů i jiné testy než testy na soběstačnost? (Např. vyšetření kognitivních funkcí atd.)

Vyberte jednu odpověď
23

Uveďte prosím jaké jiné testy využíváte:

24

Jaká je časová dotace na vyšetření pacienta?

Vyberte jednu odpověď
25

Jak dlouho trvá jedna ergoterapeutické intervence u těchto pacientů?

Vyberte jednu odpověď
26

Uveďte prosím, jak dlouho jsou ve Vašem zařízení pacienti po TEP kyčle obvykle hospitalizováni.

Vyberte jednu odpověď
27

Probíhá ergoterapeutická intervence po celou dobu hospitalizace pacienta?

Vyberte jednu odpověď
28

V jaké fázi rehabilitace pacientů po TEP se s pacientem setkáváte poprvé?

Vyberte jednu odpověď
29

Jaká je náplň ergoterapeutické intervence u pacientů po TEP v akutní fázi rehabilitace?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
30

Jaká je náplň ergoterapeutické intervence u pacientů po TEP v časné fázi rehabilitace?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
31

Jaká je náplň ergoterapeutické intervence u pacientů po TEP v pozdní fázi rehabilitace?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
32

Funguje ve Vašem zařízení prerehabilitace u pacientů před implantací kyčelního kloubu?

Vyberte jednu odpověď
33

Jakou formou probíhá prerehabilitace?

Vyberte jednu nebo více odpovědí