Ochrana súkromia na sociálnych sieťach

Milí respondenti,

som žiačkou prvého ročníka Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom a obraciam sa na vás s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý bude spolu s vašimi odpoveďami slúžiť ako informačný zdroj pri spracovaní praktickej časti mojej práce s názvom ,,Ochrana súkromia na sociálnych sieťach“. Dotazník je anonymný a zaberie max. 3 minúty.

Ďakujem za váš čas a ochotu.

Pohlavie
Povinná odpoveď

Vek
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Ako často navštevujete svoju obľúbenú sociálnu sieť?
Povinná odpoveď

Ktoré sociálne siete sa pre Vás stali samozrejmosťou?
Povinná odpoveď

Na aké účely sociálne siete využívate?
Povinná odpoveď

Koľko ľudí ste už vďaka sociálnym sieťam spoznali?
Povinná odpoveď

Aké sú Vaše opatrenia ochrany súkromia na sociálnej sieti?
Povinná odpoveď

Ktoré informácie o Vás je možné nájsť na niektorom z vašich profilov?
Povinná odpoveď

Ako vnímate zdieľanie osobných fotografií cez sociálne siete?
Povinná odpoveď

Koľko Vašich fotografií už mohol Váš sledovateľ vidieť? (aj funkcia MyStory a podobné)
Povinná odpoveď