Dotazník pre zákazníkov TMR, a. s.

Vážený respondent,

Tento dotazník je utvorený na posýdenie toho, ako zákazníci spoločnosti TMR, a. s. vnímajú jej spoločenskú zodpovednosť (SZP - spoločensky zodpovedné podnikanie). SZP zahŕňa sociálnu, environmentálnu a ekonomickú zodpovednosť. Sociálna znamená správanie spoločnosti voči zainteresovaným skupinám (zamestnanci, zákazníci, miestna komunita atď.); environmentálna - správanie voči prírode; ekonomická - správanie voči dodávateľom a ziskovosť spoločnosti. Prieskum bude zameraný na prvé 2 oblasti, t. j. sociálnu a environmentálnu zodpovednosť. Vaša účasť v prieskume je anonymná. Výsledky prieskumu budú použité vo zovšeobecnenej forme po štatistickom spracovaní. Odhadovaný čas pre absolvovanie dotazníka je 5 minút. 

Ďakujem za Váš čas a úsilie. Bc. Rostyslav Blokh

Spustiť dotazník