Teória farieb

Sme žiakmi Gymnázia v Kysuckom Novom Meste. Dovoľte, aby sme Vás poprosili o vyplnenie nasledovného dotazníka. Tento dotazník bude použitý len pre účely našej ročníkovej práce, ktorej témou je: ,,Teória farieb v každodennom živote“. Dotazník je anonymný a chceli by sme pomocou neho zistiť, aké sú názory a informovanosť verejnosti v tejto oblasti. Za Váš čas venovaný našim dotazníkom, Vám úprimne ďakujeme.


Spustiť dotazník