.

DOTAZNÍK NA HODNOTENIE KVALITY ŠKOLY

Vážení rodičia a žiaci našej školy.

Dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť vaše názory na kvalitu našej školy. Cieľom je vylepšiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v Súkromnej spojenej škole EES.

Dotazník prosím vyplňte zodpovedne, čestne, úprimne. Dotazník je anonymný, jeho vypĺňanie dobrovoľné a jeho výsledky budú využité iba na skvalitnenie práce školy.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Mgr. Jana Suráňová, riaditeľka školy

Zabezpečeno
1

Vyberte jednu odpověď