Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Anketa - kino Otava v Horažďovicích

Sběr odpovědí byl ukončen.

Chodíte rádi do kina? A co do kina Otava? Rada města Horažďovice si klade otázku, jakým způsobem by mělo dále fungovat kino Otava nebo jak by se nechalo lépe využívat i k jiným účelům. Proto prosíme všechny občany o vyplnění této ankety do 22. února 2016.

Jak často chodíte do kina (obecně kamkoliv)?

Jak často chodíte do kina Otava v Horažďovicích?

Chodil/a byste do kina Otava v Horažďovicích častěji, kdyby zde byly provedeny následující úpravy?

Označte odpověď, která nejvíce vystihuje Vaši odpověď. Můžete označit více odpovědí.

Pokud navrhujete v kině jiné úpravy nebo byste uvítal/a kromě promítání i jiné aktivity, tak je prosím napište:

Zbývá 1500 znaků

K jakému názoru se přikláníte?

Pokud jste pro možnost, aby bylo kino zrušeno, napište, co byste navrhoval/a s kinem Otava udělat nebo pro jaké účely byste jej chtěl/a dále využívat, pokud by byl ukončeno promítání filmů zcela:

Zbývá 1500 znaků

Jste:

Jaký je Váš věk?

Zbývá 20 znaků

Kde bydlíte?

Prosíme o sdílení ankety mezi Vaše přátele! Anketu je možné vyplnit do 22. února 2016. Po skončení dotazníkového šetření plánuje město Horažďovice ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy uspořádat k tématu budoucnosti kina Otava besedu s občany. Vyhodnocení ankety a pozvánka na besedu budou zveřejněny v Horažďovickém Obzoru.

Za Město Horažďovice za vyplnění děkují:

Ing. Michael Forman- starosta a Ing. Hana Kalná - místostarostka

Odešlete ještě dotazník tlačítkem níže.