Qwiek.up

Beste collega's,

Recentelijk is de Qwiek.up projector op proef ingezet op de PG afdeling op Scheldehof. De inzet is zeer divers geweest, individueel, groepsverband, ter ontspanning, activering en bij gedragsproblemen.


Uit de evaluatie komt naar voren dat dit veelal een zeer positief effect heeft gehad op het welzijn van bewoners, super!


Echter wat voor meerwaarde heeft dit gehad op jullie als medewerker?

Dat is de vraag die ik hierbij wil stellen aan jullie, zodat ik ook vanuit jullie ervaring en mening ten aanzien van dit product kan evalueren en eventueel kan onderbouwen wat voor meerwaarde de aanschaf van de Qwiek.up kan hebben.


Alvast bedankt voor het invullen en delen van jullie ervaring!


Aylin

Enquête starten