.

Dotazník o sociálnych sieťach

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ktorú sociálnu sieť používate najčastejšie?

Vyberte jednu možnosť z nasledujúcich
2

Koľko času denne trávite na sociálnych sieťach?

Ohodnoťte od 1 (veľmi málo) po 10 (veľmi veľa)
3

K čomu najčastejšie využívate sociálne siete?

Napíšte svoju odpoveď
4

Aké faktory vás motivujú k používaniu sociálnych sietí?

Vyberte všetky relevantné možnosti
5

Aké sociálne siete by ste si priali používať viac a prečo?

Napíšte svoju odpoveď
6

Veríte informáciám zverejňovaným na sociálnych sieťach?

Vyberte jednu možnosť
7

Ktorá sociálna sieť podľa vás má najlepšiu užívateľskú skúsenosť?

Vyberte jednu možnosť
8

Máte nastavené obmedzenia používania sociálnych sietí? Ak áno, aké?

Napíšte svoju odpoveď