Powered by

Budżet Dzielnicy Gdańsk Osowa 2018

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w celu oceny sposobu rozdysponowywania pieniędzy z budżety dzielnicowego, a także aby nakierować Radnych na jakie inwestycje lub wydarzenia powinni przeznaczyć środki z budżetu dzielnicowego w roku 2018.

Rozpocznij ankietę teraz