.

ESG u bank

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Udržitelná komunikace českých bank
1

Kolik vám je let?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
3

U jaké banky jste?

Zaškrtněte vše platné
4

Jaká banka je podle vás nejudržitelnější

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Zajímá vás udržitelnost a/nebo sociální zodpovědnost?

Vyberte jednu odpověď
6

Seřaďte prosím následující témata udržitelnosti podle toho, jak moc si myslíte, že pomáhají.

Přesunutím položek změňte jejich pořadí
7

Jaká aktivita týkající se udržitelnosti by směrem od bank byla podle vás nejvíce prospěšná?

8

Oslovila vás v poslední době nějaká bank svou komunikací udržitelnosti a sociální zodpovědnosti?

9

Vnímáte komunikaci týkající se udržitelnosti některé z českých bank?

Vyberte jednu odpověď