Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník v rámci snahy o zkvalitnění stravy dětí a žáků ve školních jídelnách na Hořicku

Sběr odpovědí byl ukončen.

Cílem dotazníku je zjistit názor veřejnosti na stravování ve školních jídelnách na Hořicku. Dotazníkové šetření se provádí v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Hořice, realizovaného Místní akční skupinou Podchlumí.

V rámci aktivit Místního akčního plánu se snažíme o zkvalitnění stravy našich dětí.

Dotazník je určen především pro rodiče dětí, kteří se stravují ve školních jídelnách na Hořicku, ale vítány jsou i názory široké veřejnosti.

Vyplněním dotazníku nám můžete pomoci v prosazování zdravé a chutné stravy pro děti ze základních a mateřských škol.

Výsledky budou prezentovány vedení školních jídelen, zřizovateli a ředitelům jednotlivých škol a školek.

Děkujeme za Váš čas.

Vybrat a zaškrtnout můžete více možností.

Jste:
Povinná odpověď

Stravujete se Vy nebo Vaše dítě/děti ve školní jídelně?
Povinná odpověď

Vyberte školní zařízení a jídelnu, kterou navštěvujete Vy nebo Vaše dítě/děti (pokud se Vaše rodina stravuje ve více jídelnách, vyberte prosím jednu, které se budou týkat Vaše odpovědi, pokud máte děti na MŠ i ZŠ, ale navštěvují stejnou jídelnu, prosím zaškrtněte obě možnosti):
Povinná odpověď

Proč se stravujete Vy nebo Vaše dítě/děti ve školní jídelně?
Povinná odpověď

Jste spokojen/a s počtem či různorodostí denní nabídky jídel?
Povinná odpověď

Jste spokojen/a se současnou kvalitou podávaného jídla?
Povinná odpověď

Pokud máte výhrady ke kvalitě jídla, čeho se týkají?

Myslíte si, že skladba jídel ve Vaší školní jídelně odpovídá zásadám zdravé výživy?
Povinná odpověď

Které potraviny byste dětem/žákům zařadil/a do jídelníčku (ve větším množství nebo častěji)?
Povinná odpověď

Je podle Vás počet jídel se zařazením čerstvé zeleniny dostačující
Povinná odpověď

Vadí Vám používání tzv. polotovarů při vaření (jako např. vakuované brambory, hotové knedlíky, masové polotovary,...)?
Povinná odpověď

Myslíte si že je nutné podávání slazených nápojů (např. čaje s cukrem)?
Povinná odpověď

Co by podle Vás měly děti dostávat k pití (např.ve školce, kde je dítě na pitný režim odkázáno většinu dne)?
Povinná odpověď

Uvítal/a byste pokud by se Vaše školní jídelna připojila k programu zaměřeným na zdravou stravu?
Povinná odpověď

Pokud ano, jakému programu dáváte přednost?

Souhlasili byste se zvýšením ceny oběda v případě zpestření a zvýšení kvality nabízeného jídla?
Povinná odpověď

Pokud ano, o kolik korun více byste byli ochotni zaplatit za oběd?

Jak hodnotíte dostupnost (vzdálenost) školní jídelny?

Vyhovuje Vám prostředí v jídelně? (Pokud dětem jídlo dováží z jiné jídelny, odpověď směřujte na prostory, kde děti skutečně jedí: výdejnu.)
Povinná odpověď

Co se Vám v jídelně/výdejně případně nelíbí? (Pokud Vám nic nevadí nemusíte odpovídat.)

Vlastní připomínky a návrhy na zlepšení kvality a služeb:

Zbývá 1500 znaků

Prostor pro Vaše vyjádření k jídelně (pro co si jídelny vážíte či co Vám naopak vadí):

Zbývá 1500 znaků

Váš email (pokud chcete být informován/a o dalších aktivitách věnovaných tomuto tématu např. výsledky dotazníku, přednášky,...):

Zbývá 250 znaků