.

Prieskum zákazníckej spokojnosti

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

Spoločnosť

2

Meno

3

Keď sa povie MJCH, znamená to

1 min, 10 max
Allocate 0.1 points
Férovosť
0
0
10
Odbornosť
0
0
10
Skromnosť
0
0
10
Zmysluplnosť
0
0
10
Konzistentnosť
0
0
10
Plnia úlohy, ktoré od nich očakávame
0
0
10
Hravosť
0
0
10
Kvalita služby
0
0
10
Inovatívnosť
0
0
10
Pridaná hodnota
0
0
10
Proklientsky prístup
0
0
10
Hája záujmy klienta
0
0
10
Rýchlosť doručenia služby
0
0
10
Dostatočná personálna kapacita
0
0
10
Myslenie na druhých
0
0
10
Cena
0
0
10
Korumpovateľnosť
0
0
10
4

Zoraďte podľa vlastných priorít

Začnite, prosím, pre Vás najdôležitejším
5

Ako veľmi by ste MJCH odporučili svojmu známemu

6

Kde vnímate pozitívne stránky našej spolupráce?

7

Kde vnímate negatívne stránky našej spolupráce?

8

Poznáte portfólio služieb MJCH?

Select one answer
9

Máte záujem o niektorú z nasledujúcich služieb?

Vyberte jednu alebo viac možností
10

Ešte chcem dodať: