KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY JABŁONNA

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie chwili na wypełnienie tego kwestionariusza.

Czy jest Pani/Pan za zmianą granic administracyjnych gminy Jabłonna, która będzie skutkować zmniejszeniem obszaru o ok. 25% terenów zielonych?*
Wymagana odpowiedź

Imię i nazwisko
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Dokładny adres zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków