Ankieta oceny działań Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji LSR

Dzień dobry,

prosimy Pana/Panią o poświęcenie kilku minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Proszę dokonać oceny jakości funkcjonowania biura LGD w procesie wdrażania LSR w skali od 1 do 5 (gdzie 1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa)
Wymagana odpowiedź

2 Proszę dokonać oceny jakości funkcjonowania poszczególnych organów LGD w procesie wdrażania LSR w skali od 1 do 5 (gdzie 1 – ocena najniższa, 5 ocena najwyższa)
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
Zarząd LGD
Komisja Rewizyjna LGD
Rada LGD

3 Proszę dokonać oceny jakości zasad realizacji LSR w skali od 1 do 5 (gdzie 1 – ocena najniższa, 5 ocena najwyższa)
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
działalność informacyjna i promocyjna LGD
cele LSR są adekwatne do problemów obszaru LGD
procedury do projektów konkursowych, grantowych i własnych są jasne i pozwalają na skuteczną realizację LSR
karty oceny operacji (kryteria wyboru) do projektów konkursowych, grantowych i własnych są spójne z LSR i gwarantują że wybrane operacje przyczyniają się do jej realizacji

4 Jeżeli w którymś pytaniu udzialił/a Pan/i odpowiedzi poniżej 3, prosimy o uzasadnienie.

Pozostało 250 znaków

5 Proszę wskazać jakie zmiany Pani/Pan proponuje w działaniach LGD oraz w sposobie realizacji LSR
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

6 Płeć
Wymagana odpowiedź

7 Wiek
Wymagana odpowiedź

8 Sytuacja zawodowa
Wymagana odpowiedź

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!