Udržateľná výroba ako faktor pri výbere tenisiek

Vážení respondenti,

za účelom písania diplomovej práce by som Vás chcela požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý skúma udržateľnú výrobu ako jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje spotrebiteľa pri kúpe tenisiek. 


Dotazník je anonymný a zísakné informácie budú použité na účely vypracovania diplomovej práce. 


Ďakujem Vám za spoluprácu.

Spustiť dotazník