.

Dotazník o zdravom životnom štýle

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často cvičíte?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ako by ste ohodnotili váš aktuálny zdravotný stav?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, pričom 10 je najlepšie.
3

Ako by ste ohodnotili váš aktuálny zdravotný stav?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, pričom 10 je najlepšie.
4

Ako dlho spíte v noci?

Zadajte čas v hodinách.
5

Koľko pohárov vody denne vypijete?

Zadajte počet pohárov vody, ktoré denne vypijete.
6

Ktoré jedlo obľubujete najviac?

Vyberte jednu možnosť.
7

Koľko času denne trávite vonku na čerstvom vzduchu?

Zadajte čas v hodinách.
8

Ako sa cítite fyzicky počas dňa?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, pričom 1 je veľmi zle a 5 veľmi dobre.
9

Koľko času denne trávite v strese?

Zadajte čas v hodinách.
10

Aké je vaše hlavné zdroj energie?

Vyberte jednu možnosť.
11

Čo robíte pre udržanie psychickej pohody?

Zadajte vaše praktiky na udržanie harmony.