Formularz badania ankietowego

Szanowni Państwo.

Nazywam się Piotr Szkoła, jestem studentem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu na kierunku Bezpieczeństwo transgraniczne. Zwracam się z prośbą o wypełnienie formularza. Celem badania jest poznanie Państwa opinii

w temacie ochrony przeciwpożarowej powiatu Jarosławskiego, którą realizują Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wyniki pozwolą na określenie jak społeczność zamieszkała na wspomnianym terenie ocenia poziom realizowanych przedsięwzięć ratowniczych przez jednostki działające w ramach KSRG. Udział w badaniu ankietowym jest anonimowy.

Dane kontaktowe:

e-mail: piotr.szkola128@gmail.com

telefon: 598 744 128


Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023