.

Konzultačné rodičovské združenie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Konzultačné rodičovské stretnutie 6.6. 2024 od 15:30 - 17:30
1

Uveďte svoje meno a priezvisko.

2

Zúčastním sa konzultačného rodičovského stretnutia?

Vyberte jednu odpoveď
3

Čas, ktorý by mi najviac vyhovoval?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

Ďakujem veľmi pekne a prajem krásny deň.