Tillgängliga Klassrum

Hej,


Skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.


Syftet med denna enkät är att komplettera den observation och de samtal jag haft med åk 7 kring deras upplevelse om vad som skapar distraktion och oro i klassrummet och få er lärares perspektiv. Syftet med hela studien är att utforska vad som ligger till grund för elevens oförmåga att koncentrera sig klassrumsmiljöer och ge förslag på hur klassrummet kan bidra till mer inkluderande och tillgängliga klassrum där alla elever har samma förmåga oavsett språk, kognitiv förmåga, kommunikationsförmåga, synvariation m.m. till att kunna ta del av de klassrumsaktiviteter som sker. Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023