Powered by

Problemy społeczne w środowisku lokalnym Gminy Czarnia

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad utworzeniem Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w celu poznania Państwa potrzeb jako mieszkańców gminy.

Centrum Usług Społecznych (dalej: CUS) to nowa jednostka organizacyjna, powołana na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818; dalej ustawa o CUS), której zadaniem będzie wdrożenie i koordynowanie międzysektorowego lokalnego systemu realizacji usług społecznych.

Celem działania CUS jest:

· integracja,

· rozwój,

· poszerzenie dostępności usług społecznych.

CUS uwzględnia potrzeby osób/rodzin, mieszkających na terenie gminy, również tych, które dotąd nie były beneficjentami pomocy społecznej.

CUS w Gminie Czarnia powstanie jako jednostka, która zastąpi dotychczas funkcjonujący Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni i poszerzy zakres usług ramach rozwoju lokalnej polityki społecznej.

Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023