LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Onderzoek Biologische Diervoeding

Enquête beëindigd.

Beste respondent,

Wij willen u hartelijk danken dat u bereid bent om deze enquête in te vullen. In deze enquête zal er verder ingegaan worden op de koopmotieven van Biologische diervoeding en benaderingsmethoden van kopers.

Om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken, willen wij u vragen om de enquête in alle rust in te vullen. Dit zodat de gegeven antwoorden niet door andere personen worden beïnvloed en u zo min mogelijk wordt afgeleid.

De enquête bevat 15 korte vragen en zal maximaal 10 minuten in beslag nemen.