ako moderné technológie ovplyvňujú komunikáciu v rodine?

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník