Strategický plán Jilemnicko

DOTAZNÍK KE STRATEGICKÉMU PLÁNU ROZVOJE JILEMNICKA – SVAZKU OBCÍ

PRO OBČANY OBCÍ REGIONU JILEMNICKO

Vážená paní, vážený pane,

Jilemnicko – svazek obcí je organizace, která sdružuje obce v rámci území Jilemnicka. Aktuálně pořizujeme nový strategický plán rozvoje tohoto území. Strategický plán je důležitým dokumentem každého většího či menšího celku. Je to dokument, který vytváří město nebo obec a jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na základě slaďování všech zájmů tak, aby město, obec či větší území prosperovaly a poskytovaly určitý směr pro dlouhodobé plánování aktivit.

Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci formou Vašeho zapojení se do dotazníkového šetření. Jeho cílem je zjistit priority a představy občanů měst a obcí na území Jilemnicka o jeho budoucím rozvoji a současném stavu jednotlivých oblastí, které jsou pro jeho budoucnost nejdůležitější.

Průzkum je realizován v rámci projektu Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009850, v podobě dotazníku, o jehož vyplnění si Vás dovolujeme požádat. Pokyny k vyplnění jsou uvedeny níže. Dotazník je anonymní.

V případě potřeby se obracejte na kontaktní osobu Dagmar Ouhrabkovou, tel. 731 506 047, e-mail: ouhrabkova@jilemnicko-so.cz. Dotazník je možné vyplnit nejpozději do 31. května 2019.

Děkujeme za Váš čas.

Za Jilemnicko – svazek obcí

Ing. Petr Matyáš, předseda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny k vyplnění:

Uveďte, prosím, připomínky k níže uvedeným oblastem rozvoje ve vaší obci/vašem městě, co například postrádáte, co by se mělo vybudovat, opravit, jak byste zlepšili kulturně-společenský či sportovní život v obci, náměty na nové akce atd. Vaše odpovědi, prosím, zaklikněte nebo doplňte.

Hodnocení je znázorněno pomocí hvězdiček, přičemž 5 hvězdiček je nejvyšší hodnocení, 1 hvězdička nejnižší. Vaše další odpovědi a komentáře doplňte do prázdných polí, pokud je nebudete vyplňovat, vepište do nich alespoň znaky xxxxx, aby bylo možné v závěru dotazník odeslat. Taktéž u hvězdiček - např. pokud nechcete hodnotit nebo se např. nějaké zařízení ve vaší obci/vašem městě nenachází, je třeba vždy vyplnit nejnižší hodnocení - tedy 1 hvězdičku, jinak nebude možné dotazník odeslat.

Doplňte název obce/města, kde žijete:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Vaše pohlaví (zaklikněte):
Povinná odpověď

Váš věk (doplňte):
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Pozice v obci (zaklikněte jednu z možností dle uvedeného pořadí):
Povinná odpověď

Dosažené vzdělání (zaklikněte):
Povinná odpověď

1. Zhodnoťte bezpečnost /plynulost dopravního provozu ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

2. Jak jste spokojeni s počtem spojů veřejné dopravy ve vaší obci/vašem městě?
Povinná odpověď

0/5

3. Zhodnoťte návaznost linek veřejné dopravy ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

4. Zhodnoťte informovanost o veřejné dopravě ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

5. Další případné podněty a připomínky k oblasti dopravy ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

6. Zhodnoťte technicky stav vodovodní sítě ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

7. Zhodnoťte technický stav kanalizační sítě ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

8. Zhodnoťte pokryti vysokorychlostním internetem vaší obce/vašeho města:
Povinná odpověď

0/5

9. Zhodnoťte pokryti signálem mobilních operátorů ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

10. Další případné podněty a připomínky v oblasti technické infrastruktury:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

11. Zhodnoťte dostupnost nákupu potravin pro místní občany ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

12. Zhodnoťte dostupnost poštovních služeb pro místní občany ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

13. Další případné podněty a připomínky v oblasti zajištění služeb ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

14. Zhodnoťte dostupnost služeb praktického lékaře ve vaší obci/vašem městě (pokud není služba zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

15. Zhodnoťte dostupnost služeb lékaře pro děti a dorost ve vaší obci/vašem městě (pokud není služba zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

16. Zhodnoťte dostupnost služeb zubního lékaře ve vaší obci/vašem městě (pokud není služba zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

17. Zhodnoťte dostupnost služeb gynekologa ve vaší obci/vašem městě (pokud není služba zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

18. Zhodnoťte dostupnost služeb lékárny ve vaší obci/vašem městě (pokud není služba zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

19. Zhodnoťte dostupnost sociálních služeb: (pečovatelská služba, domov pro seniory ….) ve vaší obci/vašem městě (pokud není služba zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

20. Zhodnoťte bezbariérovost ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

21. Další případné podněty a připomínky v oblasti zdravotní a sociální péče ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

22. Zhodnoťte úroveň mateřské školy ve vaší obci/vašem městě (pokud není škola zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

23. Zhodnoťte úroveň základní školy, (pokud není škola zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

24. Zhodnoťte úroveň střední školy (pokud není škola zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

25. Zhodnoťte úroveň jiných mimoškolských zařízení (např. informační centra pro děti a mládež, dětské skupiny, dům dětí a mládeže atd. (pokud nejsou jiná zařízení zastoupena, volte 1 hvězdičku jako nejnižší hodnocení)
Povinná odpověď

0/5

26. Zhodnoťte úroveň kulturního vyžití ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

27. Zhodnoťte úroveň sportovního vyžití ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

0/5

28. Další případné podněty a připomínky v oblasti školství, kultury a sportu ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

29. Jak vnímáte bezpečnostní situaci ve vaší obci/ vašem městě?
Povinná odpověď

0/5

30. Jak hodnotíte ve vaší obci/vašem městě výskyt lokalit se zvýšeným nebezpečím kriminality či sociálně-patologických jevů?
Povinná odpověď

0/5

31. Jak hodnotíte v obci/městě výskyt významnějších či větších skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osoby v krizi nebo etnické menšiny?
Povinná odpověď

0/5

32. Jak hodnotíte činnost místních spolků a neziskových organizací v rámci komunitního života ve vaší obci/vašem městě?
Povinná odpověď

0/5

33. Další případné podněty a připomínky v oblasti komunit na území vaší obce/vašeho města:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

34. Jsou ve vaší obci/vašem městě připravované nové lokality (obecní i soukromé) pro bytovou výstavbu (min. 5 bytů či 5 rodinných domů)? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

35. Má vaše obec/vaše město vyčleněný bytový fond pro osoby se specifickými potřebami (seniory, osoby se zdravotním omezením, rodiny či jednotlivce, jejichž situace, příjmy či životní návyky jsou příčinou vyčleňování z běžného nájemního bydlení)? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

36. Plánuje vaše obec/vaše město rozvoj bytového fondu pro osoby se specifickými potřebami? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

37. Další případné podněty a připomínky v oblasti bytové výstavby ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

38. Jak vnímáte možnosti nabídky pracovních míst ve vaší obci/vašem městě pro občany?
Povinná odpověď

0/5

39. Jak vnímáte možnosti a podmínky pro rozvoj podnikání ve vaší obci/vašem městě?
Povinná odpověď

0/5

40. Jsou na území vaší obce/vašeho města k dispozici volné pozemky/plochy pro významný rozvoj podnikání? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

41. Jsou na území vaší obce/vašeho města k dispozici průmyslové zóny pro významný rozvoj? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

42. Jsou na území vaší obce/vašeho města k dispozici prostory/objekty pro podnikání? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

43. Jsou na území vaší obce/vašeho města zanedbané či nevyužité objekty? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

44. Další případné podněty a připomínky v oblasti zaměstnanosti a podnikání ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

45. Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci vaší obce/vašeho města s ohledem na své potřeby a možnosti na úrovni vaše obec/město – ostatní obce/města?
Povinná odpověď

0/5

46. Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci vaší obce/vašeho města s ohledem na své potřeby a možnosti na úrovni: vaše obec /město – obec s rozšířenou působností Jilemnice?
Povinná odpověď

0/5

47. Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci vaší obce/vašeho města s ohledem na své potřeby a možnosti na úrovni: vaše obec/město – Jilemnicko – svazek obcí?
Povinná odpověď

0/5

48. Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci vaší obce/vašeho města s ohledem na své potřeby a možnosti na úrovni: vaše obec/město - Liberecký kraj?
Povinná odpověď

0/5

49. Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci vaší obce/vašeho města ohledem na své potřeby a možnosti na úrovni: vaše obec/město – Místní akční skupina „Přijďte pobejt“?
Povinná odpověď

0/5

50. Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci vaší obce/vašeho města s ohledem na své potřeby a možnosti na úrovni: vaše obec/město – místní podnikatelé?
Povinná odpověď

0/5

51. Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci vaší obce/vašeho města ohledem na své potřeby a možnosti na úrovni: obec/město – místní neziskové organizace?
Povinná odpověď

0/5

52. Vnímáte nějaké specifické problémy (administrativní, legislativní,…) v oblasti místní správy ve vaší obci/vašem městě? (zaklikněte, ev. doplňte jaké)
Povinná odpověď

53. Uveďte, co považujete za nejvýznamnější bariéry rozvoje vaší obce/vašeho města:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

54. Další případné podněty a připomínky v oblasti rozvoje a spolupráce na území vaší obce/vašeho města:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

55. Jakým způsobem je ve vaší obci/vašem městě zajištěn sběr základních složek separovaného odpadu (papír, plast, sklo)?
Povinná odpověď

56. Jakým způsobem je ve vaší obci/vašem městě nakládáno s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO)?
Povinná odpověď

57. Je vaše obec/vaše město zatížena/o lokálním znečištěním ovzduší? (zaklikněte, ev. doplňte jakým)
Povinná odpověď

58. Má nebo měla/o vaše obec/vaše město problém se zásobováním pitnou vodou v důsledku sucha? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

59. Je vaše obec/vaše město přímo ohrožena/o povodněmi (včetně lokálních povodní z místních vodotečí nebo např.splachem z půdy aj.)? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

60. Má vaše obec/vaše město dostatečná protipovodňová opatření? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

61. Potýká se vaše obec/vaše město s problémem nevyřešených ekologických zátěží? (zaklikněte, ev. doplňte jakým)
Povinná odpověď

62. Je vaše obec/vaše město nebo část obce/města nadměrně zatížena hlukem? (např. hlučná frekventovaná doprava nákladních automobilů po hlavní silnici apod) (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

63. Nachází se v katastru vaší obce/vašeho města alternativní zdroj energie? (zaklikněte, ev. doplňte komentář)
Povinná odpověď

64. Další případné podněty a připomínky v oblasti životního prostředí ve vaší obci/vašem městě:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

65. Uveďte dle vašeho názoru 3 největší pozitiva vaší obce/vašeho města v němž žijete? Např. dopravní spojení, kvalitní služby, společenské a kulturní akce, možnosti trávení volného času, dostupné bydlení, sportovní vyžití, životní prostředí apod.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

66. Uveďte dle vašeho názoru 3 největší negativa (nebo problémy) vaší obce/vašeho města? (Např. dopravní problémy, ovzduší, dostupnost škol/školek, služeb, chátrající areály, odpadové hospodářství, atd.)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

67. Co byste z hlediska rozvoje a života ve vaší obci/vašem městě změnili, pokud byste měli možnost? Uveďte alespoň 3 takové příležitosti:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

68. Chci se aktivně zapojit do tvorby nového Strategického plánu rozvoje Jilemnicka - svazku obcí (zaklikněte, pokud odpovíte ano, oznamte tuto skutečnost na obecním/městském úřadě ve vaší obci/vašem městě, abychom vám mohli ev. zaslat potřebné informace):
Povinná odpověď

69. Chci být informován o tvorbě nového Strategického plánu rozvoje Jilemnicka - svazku obcí (zaklikněte, pokud odpovíte ano, oznamte tuto skutečnost na obecním/městském úřadě ve vaší obci/vašem městě, abychom vám mohli ev. zasílat potřebné informace):
Povinná odpověď

70. Zde můžete uvést další svoje náměty a připomínky:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků