.

Undersökning om ungdomars politiska engagemang

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Hur intresserad är du av politik?

Välj det svarsalternativ som bäst beskriver din grad av intresse för politik.
2

Hur viktigt tycker du att det är att unga engagerar sig politiskt?

Betygsätt vikten av ungas politiska engagemang på en skala från 1 till 10.
3

Vad motiverar dig att delta i politiska aktiviteter?

Skriv en kort förklaring om vad som driver dig att engagera dig politiskt.
4

Vilket politiskt tema engagerar dig mest?

Välj det politiska område som du finner mest intressant eller viktigt.
5

Hur ser din politiska kunskap ut?

Betygsätt din egen politiska kunskap på en skala från 1 till 10 där 1 är låg och 10 är hög.
6

Hur påverkar sociala medier ditt politiska engagemang?

Berätta hur sociala medier påverkar din politiska aktivitet och åsikter.
7

Vilket politiskt parti står dig närmast?

Välj det politiska parti som du känner dig mest ideologiskt eller politiskt sett närstående.
8

Hur ofta deltar du i politiska demonstrationer eller evenemang?

Beskriv frekvensen av ditt deltagande i politiska evenemang.
9

Vad anser du är den viktigaste politiska frågan just nu?

Beskriv vad du anser vara den mest brådskande eller aktuella politiska frågan som behöver lösas.
10

Hur skulle du vilja se förändring inom politiken?

Berätta om de förändringar du önskar se inom det politiska systemet eller samhället.