Dotazník pro MŠ, ZŠ a NNO

Vážení,

prosím věnujte několik minut vyplnění tohoto dotazníku, který byl připraven za účelem zjištění potřeb školek, škol, neziskových organizací na území MAS Achát z.s. pro návrh priorit, cílů a opatření plánovacího období 2021-2027.

Za jeho vyplnění Vám předem děkujeme!

Realizační tým Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Achát z.s.

Spustit dotazník teď