Kwestionariusz ankiety

Drodzy studenci, bylibyśmy niezwykle wdzięczni za poświęcenie swojego czasu na wypełnienie ankiety. Jesteśmy zespołem studentów II roku europeistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Naszym celem jest zmierzenie czasu, jaki studenci muszą poświęcić na dojazd na teren Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Badanie przeprowadzane jest anonimowo, a wyniki ankiety będą wykorzystanie tylko na potrzeby projektu zaliczeniowego. Wskazane jest zaznaczenie jednej odpowiedzi przy każdym pytaniu lub w przypadku pytania otwartego odpowiedź podać własnymi słowami. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Rozpocznij ankietę teraz