ALTERNATIVNÍ MENSTRUAČNÍ POMŮCKY

Milé ŽENY a DÍVKY, 

chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku.


Vaše odpovědi poslouží pro výzkum o informovanosti žen v oblasti menstruačních pomůcek, jejich vlivu na zdraví, na životní prostředí a jako podklad pro mou závěrečnou práci.  


DĚKUJI !


Tereza Hrabovská

Spustit dotazník teď