Activiteiten en voorzieningen in Beijum

Beste heer, mevrouw,

De gemeente Groningen doet onderzoek naar het gebruik van de wijkgebouwen in Beijum. Adviesbureau KAW ondersteunt hen hierbij. Het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk mensen uit de wijk gebruik te laten maken van de wijkgebouwen. En om goed zicht te krijgen op de activiteiten die er zijn in de wijk en hoe zich dit verhoudt met de vraag naar activiteiten. Dit om te kunnen bepalen of er nog iets mist of wat anders zou kunnen.

In sommige gebouwen staan (of komen) soms ruimtes leeg, terwijl bewoners misschien wel zoeken naar een plek voor een activiteit. Ook worden bewoners van de wijk langzamerhand ouder. Daardoor kan een andere vraag naar activiteiten en voorzieningen in de wijk ontstaan. Daarom onderzoeken we welke gebouwen veel gebruikt worden en welke minder. En of er voldoende (passende) activiteiten georganiseerd worden en wat bewoners nog missen. Deze enquête levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Het invullen van de enquête duurt tussen de vijf en tien minuten. Met de informatie uit de enquête gaan we vanzelfsprekend zorgvuldig om. De antwoorden die u geeft, worden anoniem verwerkt.

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen!

Enquête starten