.

Mladí a budúcnosť

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Mladí a ich budúcnosť

Ahojte, chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka ohľadom štúdia a života v zahraničí. Ide o dotazník k úlohe z matematiky. Za vyplnenie veľmi pekne ďakujem. 🫶 Dotazník je anonymný.

1

Vek

Vyberte jednu odpoveď
2

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
3

Chcete ísť na vysokú školu po ukončení strednej školy?

Vyberte jednu odpoveď
4

Uvažujete o štúdiu v zahraničí?

Vyberte jednu odpoveď
5

V ktorej krajine chcete študovať?

6

Uvažujete o odchode zo Slovenska?

Vyberte jednu odpoveď
7

V ktorej krajine chcete žiť?

Vyberte jednu odpoveď
8

Čo Vám najviac vadí na Vašej krajine?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
9

Prečo Vás láka zahraničie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí