Duševná pohoda

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Venuje sa téme duševného zdravia v rámci práce a a duševnej pohode žiakov i Vás. 

Dotazník je anonymný, s dátami budem pracovať len ja.


Lucia Chovancová

Spustiť dotazník