.

Spolupráce školy a rodiny

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

Jak jste spokojeni se školou, kterou Vaše dítě navštěvuje?

2

Nejprve mě zajímá Váš názor na úlohy základní školy ve výchově a vzdělávání Vašich dětí. V následujících větách vyznačte stupeň souhlasu zakřížkováním příslušného hodnocení.

V následujících větách vyznačte stupeň souhlasu zakřížkováním příslušného hodnocení.