.

Sebehodnocení- 9.ročník pololetí 2024

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

1. Dokážu ve větě použít sloveso 1.třídy.

1 2 3 4 5
2

2. Dokážu ve větě použít sloveso 2.třídy.

1 2 3 4 5
3

3. Dokážu vytvořit větu s přídavným jménem.

1 2 3 4 5
4

4. Dokážu popsat osobu.

1 2 3 4 5
5

5. Dokážu vystupňovat přídavné jméno.

1 2 3 4 5
6

6. Dokážu vyčasovat slovesa écrire, dire, connaître a vivre.

1 2 3 4 5
7

7. Dokážu vyjádřit, že něco chci pomocí podmiň. Způsobu.

1 2 3 4 5
8

8. Dokážu si přeložit slovíčka přírody.

1 2 3 4 5
9

9. Dokážu někoho navigovat (ukázat cestu).

1 2 3 4 5