Classroom Environment Scale (CES)

Jedná se o průzkum prostřednictvím dotazníku, který má za cíl zjistit vaše vnímání třídy a názory na spolužáky. V dotazníku neexistují správné ani nesprávné odpovědi. Každou otázku si pečlivě přečtěte a odpovídejte podle svého názoru a přesvědčení. Vaše odpovědi mohou být odlišné od názorů spolužáků.

Odpovídá se pouze "Ano" nebo "Ne". Pokud souhlasíte s tvrzením v dotazníku, zakroužkujte "Ano"; pokud nesouhlasíte, zakroužkujte "Ne".

Neměli byste vynechat žádnou otázku nebo ji přeskočit. Dotazník zahrnuje také otázky týkající se třídního učitele. Nezapomeňte vyplnit potřebné údaje . Čas na vyplnění není omezen, můžete začít kdykoliv.

Dotazník je anonymní.

Spustit dotazník teď