Centrum Aktywności Lokalnej

Hej! Nazywam się Dagmara Wider. Jestem studentką Architektury na Politechnice Opolskiej. Niniejsza ankieta stanowi integralną część mojej pracy dyplomowej pod tytułem „ Projekt koncepcyjny budynku Centrum Aktywności Lokalnej”.Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) jako przestrzeń zaprojektowana i przeznaczona do aktywnego uczestnictwa społeczności w różnorodnych działaniach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Idea to miejsce sprzyjające spotkaniom, rekreacji, relaksowi, a także rozwojowi społeczności lokalnej, dostępne dla wszystkich grup wiekowych, przeciwdziałające wykluczeniu.Ankieta ma na celu zgromadzenie opinii oraz pomysłów mieszkańców gminy Wołczyn, które pomogą mi w stworzeniu projektu dostosowanego do potrzeb społeczności lokalnej.

Dziękuję za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety!

Rozpocznij ankietę teraz