.

Dotazník zaměstnanecké spokojenosti

Dobrý den, věnujte prosím přibližně 10 - 15 minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. Najdete v něm kombinaci různých otázek na Vaši spokojenost v OPTIK Studiu a zároveň Vám chceme dát příležitost vyjádřit své nápady, potřeby a podněty. Při odpovědích buďte prosím otevření a upřímní, za plnou anonymitu ručíme. S panem Vondráčkem budeme sdílet až souhrnnou analýzu, nebude mít tedy možnost dozvědět se kdo a jak odpovídal, náhled na odpovědi mu nebude umožněn. Cílem šetření je zlepšit pracovní prostředí v OPTIK Studiu. Doufáme, že z Vašich reakcí vyjde několik doporučení, která se budou dařit v průběhu dalších let naplňovat. Děkujeme, tým Zelené razítko, s. r. o. 

Zabezpečeno
Průzkum pro zaměstnance OPTIK Studio, s. r. o.
1

Jak jste v zaměstnání spokojená/ý?

Zkuste se zamyslet nad posledním rokem, jak probíhal?
2

Volně rozveďte předchozí otázku

Máte na srdci něco, co by podpořilo Vaši dlouhodobou spokojenost v zaměstnání? Zkuste nám to popsat.
3

Jaký je Váš názor na pracovní prostředí?

Zkuste popsat jak na Vás pracovní prostředí optiky působí, jaká je atmosféra na pracovišti?
4

Máte návrhy na zlepšení pracovního prostředí?

Máte nápad, který by Vaše pracovní prostředí zlepšil? Co třeba nějaké květiny (ale zase kdo je bude zalévat, že :)
5

Ohodnoťte spokojenost s pracovními podmínkami

1 - jsem zcela nespokojen/á, 5 - je to fajn jak to je, 10 - jsem zcela spokojen/á,
6

Popište pracovní podmínky v Optik Studiu tak, jak je vnímáte Vy.

Zamyslete se nad tím, co by Vám Vaše každodenní pracovní nasazení zlepšilo, bylo by to využití vícera digitálních nástrojů? Ocenil/a byste pravidelné týmové schůzky? A co třeba možnost si zasportovat? Nebo by Vám pomohl nový větrák? Pravidelná odborná školení?
7

Jak hodnotíte podporu zaměstnavatele ve Vašem profesním rozvoji?

Vyberte níže.
8

Jakou formu podpory byste od zaměstnavatele ocenil/a, potřeboval/a?

Dejte nám vědět nějaké konkrétnosti, třeba se nám pana Vondráčka podaří přesvědčit :)
9

Jak hodnotíte Vaši pracovní zátěž a vyvážení pracovního a soukromého života?

Jak by podle Vás mohla Optika přispět k lepšímu sladění a rovnováze práce a soukromí? Co by Vám mohlo pomoci snižovat případné přetížení z práce?
10

Jak hodnotíte přístup Optik Studia k udržitelnosti?

1 - nijak, nic o tom nevím a Optik Studio nic nedělá, 5 - je to pro mě důležité a snažím se něco dělat, 10 - udržitelnost mě hodně zajímá a v Optik Studiu děláme vše co můžeme
11

Máte nějaké návrhy na zlepšení firemní odpovědnosti v oblasti ESG?

Nebojte se a buďte kreativní, nedržte se při zemi! Co byste řekl/a na to, kdyby se vybral jeden den v roce a tržby z něj se věnovaly na podporu čehokoli co je pro Vás důležité? Třeba na obnovu parku, přes který každý den chodíte do práce nebo víte o nemocném dítěti v okolí, které potřebuje peníze na léčebné výlohy. Nebo byste rád/a podpořila nějakou dětskou skupinu. A co z jiného soudku, vadí Vám se na toaletě neustále mýt ropným mýdlem? Nebo donekonečna opakujete, že chcete třídit, ale nemůžete chodit s odpadky mimo optiku?
12

Jak hodnotíte komunikaci ve firmě?

Odpovězte nejen z pohledu zaměstnanec - nadřízený, ale i z pohledu celého kolektivu.
13

Existuje něco, co Vám pomůže v komunikaci s klientem?

Zkuste nám zmínit i něco, co Vám teď funguje, nebo naopak co byste chtěl/a zlepšit.
14

Trochu citlivější dotaz, ale moc oceníme, když ho zodpovíte: jak jste spokojeni s výší svého platu? Tušíte, kolik % Vám měsíčně zbyde jen pro Vás, tedy po zaplacení všech k životu nutných nákladů (strava, bydlení, doprava, případně půjčky atp.)?

15

Máte nějaké specifické požadavky na další školení, nebo jiné potřeby?

Jak Vám může zaměstnavatel pomoci v dalším rozvoji a větší spokojnosti v zaměstnání?
16

Jakým způsobem se do práce dopravujete?

Přidejte prosím i průměrnou časovou náročnost.
17

Existuje něco, co byste pro Optik Studio doporučil/a?

Je propagace optiky dostatečná? Udělal/a byste něco jinak pro zvýšení prodejů, nebo popularity optiky? Tušíte kde by se při kontaktu se zákazníkem dalo přidat, nebo naopak ubrat? Cítíte nějaké překážky při kontaktu se zákazníkem (co třeba jazykové bariéry)?
Průzkum pro zaměstnance OPTIK Studio, s. r. o.

Velice děkujeme za vyplnění, moc si Vašeho času Vážíme! Zelené razítko s. r. o.