Modifikovaná škála rodičovských kompetencií

Vážení rodičia, 

volám sa Kristína Nešporová a som študentkou posledného ročníka magisterského odboru Učiteľstva pre primárne vzdelávanie. V súvislosti s tvorbou diplomovej práce zameranej na rodičovské kompetencie Vás prosím o spoluprácu pri získavaní údajov k výskumnej časti mojej diplomovej práce.

Odpovede sú anonymné a výsledky výskumu budú použité výlučne na výskumné účely v mojej diplomovej práci. Vopred ďakujem za spoluprácu.

Spustiť dotazník