Výzkum v ubytovacích zařízeních

Vážený respondente,

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak sektor ubytovacích služeb dokáže překonat krizi služeb, a určit hnací sílu inovace obchodních modelů v tomto odvětví. Proto Vás chceme laskavě požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Žádná odpověď není správná nebo špatná. Veškeré informace získané během výzkumu zůstanou důvěrné. Velmi si vážíme Vašeho času a účasti na tomto výzkumu.

Výzkum probíhá i v dalších zemích. Pokud projevíte zájem, rádi Vám výsledky výzkumu poskytneme formou sepsaného odborného článku.

V případě jakýchkoli otázek ohledně výzkumu neváhejte kontaktovat paní doktorku Martinu Páskovou (martina.paskova@uhk.cz) nebo pana profesora Josefa Zelenku (josef.zelenka@uhk.cz).


Děkujeme Vám za ochotnou spolupráci.


VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Technologický pokrok: nárůst efektivity procesů nebo produktů/služeb, což má za následek zvýšení výstupů procesu bez zvýšení vstupů (zdrojů), (např. bezkontaktní platby, automatizace, online vychytávky (chatboty), VR prohlídky, mobilní check-in, chytré technologie)

Green analýza a pracovní náplň: zahrnutí environmentální problematiky do všech pracovních pozic, přeměna oddanosti k environmentalismu na závazky zaměstnanců a jejich zařazení na vrchol běžných činností zaměstnanců

Green nábor: aktivity interního či externího náboru zaměstnanců ukazují, že organizace preferuje kandidáty oddané environmentální problematice

Green výběr: výběr lidí, kteří jsou oddaní a vnímaví k environmentální problematice, s potenciálem přispívat k environmentálnímu managementu v organizaci

Green školení: poskytuje zaměstnancům potřebné znalosti o environmentální politice (strategii) v organizaci, jejích praktikách a přístupech

Green odměny: zavedení systému finančních i nefinančních odměn pro zaměstnance se zřetelným potenciálem přispívat k environmentálnímu managementu

Návratnost investic: proces zahrnující recyklaci a prodej přebytečných zásob, použitých materiálů a zbytků

Spustit dotazník teď