.

Hoe denken jullie hierover?

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Welke geloofsstromingen zijn volgens u vertegenwoordigd binnen de klas waar uw kind/kinderen in zit

2

Welke religieuze of levensbeschouwelijke achtergronden komen volgens u voor onder de leerlingen en het personeel van deze school?

3

Wat vind u, christelijke waarden en normen zijn de basis van alle activiteiten binnen de school?

Kies één of meer antwoorden
4

Kunt u specifieke overtuigingen of praktijken noemen waarin andere religies binnen deze school verschillen van het Christendom?

5

Kunt u voorbeelden geven van hoe de school omgaat met religieuze diversiteit in het dagelijks leven op school?

6

Hoe houdt de school in de praktijk rekening met de verschillende religieuze achtergronden van leerlingen en personeel?

7

Om op de vorige vraag terug te komen, past dit bij de visie van de school?

Waarom wel of waarom niet, waaruit blijkt dit?