Vplyv emocionálneho brandingu na spotrebiteľov

Vážená pani, vážený pán,

dovolte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý slúži na analýzu zistenia úrovne emocionálneho spojenia spotrebiteľa so značkou ako aj následné odhalenie potencionálnych dôvodov emocionálneho spojenia. 

Dotazník je anonymný, všetky Vami poskytnuté údaje budú využité iba ku spracovaniu bakalárskej práce. V jednotlivých otázkach vždy zaškrtnite tú variantu, ktorá najviac vystihuje Vašu odpoveď.

Vopred Vám veľmi pekne Ďakujem Za Vašu ochotu a čas strávený pri vyplňovaní dotazníka. 

Spustiť dotazník