.

Co mě motivuje

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Mé jméno

Nemusíš vyplňovat
2

Co mě motivuje?

Proč chodím do práce?
3

Místo na cokoli

Co tě trápí? Co bys chtěl vylepšit?