Výzkum postojů rezidentů k dopadům cestovního ruchu v Podkrkonoší

Dobrý den, tato studie je realizovaná za účelem optimalizace budoucího rozvoje cestovního ruchu a jeho dopadů na kvalitu života rezidentů žijících v Podkrkonoší. Vaše odpovědi poskytnou konkrétní data umožňující tvorbu kvalitnější veřejné politiky v oblasti cestovního ruchu v Podkrkonoší. Účast rezidentů na výzkumu je zcela dobrovolná, bez finančního zainteresování zúčastněných osob. V jakémkoliv okamžiku můžete ze své účasti na výzkumu odstoupit. Vaše data budou zpracována anonymně a uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle platných zákonů ČR. Vašich odpovědí si velice vážíme! Děkujeme za Váš čas! 

Spustit dotazník teď