.

Inflatie

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat vind u van de inflatie

2

Merkt u verschil in prijzen wegens de inflatie

Kies één of meer antwoorden
3

Zo ja, bij welke producten merkt u dit het meest Zo nee, vul dan - in