Alkukartoitus

Tämän kyselen tarkoitus on kartoittaa lähtötilanne mahdollisimman tarkasti, sekä se auttaa minua saamaan käsityksen missä mennään.

Vastaa kysymyksiin ihan rennosti omin sanoin. Käydään nämä yhdessä läpi aloituspalaverissa. Tästä meidän yhteistyö alkaa! 

ALOITA KYSELY TÄSTÄ