.

Omamné látky

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste muž, či žena?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik vám je let?

Vyberte jednu odpověď
3

Užil jsi někdy návykovou látku?

Vyberte jednu odpověď
4

Jak často užíváš omamné látky?

Vyberte jednu odpověď
5

Co užíváš?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

S kým užíváš návykové látky?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

V kolika letech jsi poprvé požil omamnou látku?

8

Požíváš alkohol?

Vyberte jednu odpověď
9

Požíváš kofein?

Vyberte jednu odpověď
10

Požíváš nikotin?

Vyberte jednu odpověď