Dotazník k BP osobnostné črty Veľkej päťky a ich súvis so spokojnosťou v partnerskom vzťahu

Dobrý deň prajem! :)


Ako študentka psychológie v poslednom bakalárskom ročníku sa na Vás obraciam s prosbou o vyplnenie dotazníka k mojej bakalárskej práci, ktorá sa venuje súvisu osobnostných čŕt zadefinovaných v modeli Veľkej päťky so spokojnosťou v partnerskom vzťahu.


Dotazník je plne anonymný.

Spustiť dotazník